Cultuurproject

 In het schooljaar 2022-2023 zal er gestart worden met een cultuurproject, waaraan alle basisscholen uit de gemeente Ommen en de Praktijkschool De Maat deelnemen. Het project zal over twee schooljaren verspreid worden.

De aanleiding van dit cultuurproject komt voort uit de coronaperiode waarbij er op alle vakgebieden én op de sociaal-emotionele ontwikkeling achterstanden zijn ontstaan.

Alle leerlingen uit Ommen werken mee aan het cultuurproject: een gezamenlijke reflectie op en artistieke vertaling van de eigen, historische omgeving.

Negen vakdocenten beeldende kunst werken mee aan het project.

Stichting Floreant en stichting Het Oversticht zijn penvoerders van het project. De gemeente Ommen, de provincie Overijssel, het VSB Fonds, Fonds voor cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Ars Donandi en de Gravin van Bylandt Stichting dragen financieel bij aan het cultuurproject.