Kreativitijd

Kreativitijd verzorgt het culturele aanbod op de basisscholen en de praktijkschool De Maat.

Keativitijd, voorheen Stichting Kunstzinnige Vorming, is ontstaan in 2020 en bestaat uit een platform, een werkgroep en de cultuurcoördinator.
Het platform heeft een adviserende rol. In de werkgroep zijn de Interne Cultuur Coördinatoren van de scholen vertegenwoordigd. Zij evalueren samen met de cultuurcoördinator het basisprogramma cultuureducatie. 

De cultuurcoördinator is de schakel tussen de werkgroep en het platform en fungeert als verbinder tussen alle betrokken partijen en
personen bij cultuureducatie. De cultuurcoördinator bevordert de onderlinge samenwerking tussen
onderwijs en de culturele/erfgoed instellingen waar het gaat om cultuureducatie.