Literatuur

Dit schooljaar is er geen aanbod voor literatuur vanuit Kreativitijd, maar wellicht kan de school een activiteit vinden in het aanbod van de bibliotheek.